Click to Download

 

فهرست مطالب


بخش کشاورزی
 زراعت آبـــي
 زراعت ديـــــم
 امكانات سرمايه‌گذاري

استراتژي منابع حيواني در سودان
 زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري

بخـــش صنــــايــع
 صنايع نساجی
 صنايع قند
 صنايع غذايی
 صنايع چرم سازی
 صنايع سيمان و مصالح ساختمانی
 صنايع شيميايی و دارويی
 صنايع بسته بندی
 صنايع کاغذ و چوب

بخش نيـــــــرو و معــادن
 زمينه های سرمايه گذاری
 

بخش خدمات اقتصادی
 حمل و نقل و ارتباطاط
 نگهداری و انبارداری
 مسکن و شهرسازی
 ارتباطاط
 بهداشتی و آموزشی
 جهانگردی

 

بخش كشاورزي

بخش كشاورزي پايه و اساس اقتصاد سودان است و ميزان مشاركت آن در سال 1999 در حدود 8/49% مجموع توليد داخلي است. صادرات محصولات كشاورزي 90% صادرات سودان را تشكيل مي دهد و فرصتهاي شغلي را در اختيار حدود 80% شهروندان قرار مي‌دهد. محصولات غذايي مهم كشور مثل ذرت و غلات و غيره را در دسترس اكثريت مردم سودان قرار مي دهد. كمااينكه پنبه و صمغ عربي و كنجد و فول سوداني نيز به عنوان محصولات سود آور اين بخش به شمار مي آيد وبخش كشاورزي مواد خام صنايع داخلي را نيز فراهم مي كند

 زراعت آبـــي
اين شيوه كشت در منطقه بين دو نيل سفيد و آبي و در طرح موسوم به جزيره در ولايت جزيره مرسوم است. مساحت زمين زير كشت آن ½ ميليون فدان از چهار ميليون فدان مساحت كل زير كشت آبي است. اين مساحت زير كشت بزرگترين مزرعه يك پارچه در جهان است كه به شيوه آبي ابياري ميشود. طرحهاي رهـــد و حلفا در ولايتهاي جزيره و كسلا نيز به اين صورت آبياري ميشود. مزارع نيشكر، كنار و حجر عسلاليه و غرب سنار در ولايت نيل سفيد. نيز كشت آبي هستند و همگي از سوي بخش عمومي و تعداد اندكي توسط بخش خصوصي و تعاوني اداره ميشود. محصولات مهم اين منطقه پنبه، گندم،‌ذرت و نيشكر است.


 زراعت ديـــــم
اين نوع كشت در ولايت قضارف، جنوب، غرب ، شمال، و ولايت كردفان و دارفور كه از وسايل آبياري استفاده ميشود. كشت و زرع سنتي در وسط سودان و ولايات جنوب و غيره مستمر ميباشد. كشت ديم و سنتي يا با استفاده از ابزارآلات مدرن توسط بخش خصوصي و بعضا توسط شركتها و مجموعه هاي محلي و منطقه اي اداره ميشود و محصولات آن شامل كنجد، ذرت، پنبه، فول سوداني، ارزن، ذرت شامي و آفتاب گردان است. كشت محصولات ديگر مثل مثل برنج و تنباكو، چاي، حبوبات، سبزيجات مختلف، برخي ميوه جات مثل خرما، انبه، ليمو، گريپ فروت و پرتقال ميباشد
 فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و استراتژي

در زراعت آبي امكان سرمايه‌گذاري در موارد زير موجود است
طرحهاي كشاورزي در كرانه‌هاي نيل سفيد و آبي در زمينهاي حاصلخيز مستعد كشت پنبه و فول سوداني ( بادام زميني) و نيشكر و سبزيجات و ميوه، حبوبات، پياز و ادويه‌جات
خدمات آبياري، حفر چاه و طرحهاي مربوط به آبهاي سطحي
خدمات كشاورزي در زمينه ماشين آلات، بذر اصلاح شده، مبارزه آفات
طرحهاي زراعتي آبي با استفاده از منابع آب زير زميني در ولايات شمالي، شمال كردفان و ولايت دارفور در كشت گندم و توليدات دامي
استفاده از حيوانات در كار كشاورزي
تكميل سد الروصيرص و حماداب و وسيت
سرمايه گداري كمكي براي زراعت آبي مثل ساخت وسايل و تجهيزات مربوط چاهها و اتصالات آب زيرزميني و تلمبه جات و وسايل يدكي و تعمير و نگهداري آن و مواد خام مربوط و ساخت تلمبه هاي دستي
سرمايه گذاري در زمينه توليدات باغي سالانه به ويژه در فصل زمستان و گوناگوني آب و هوا در سودان كه آنرا قادر مي‌سازد ميوه جات و سبزيجات را در غير از فصل معمول در اروپا توليد كند. بسياري از ميوه جات و سبزيجات سوداني جايگاه خودرا در بازارهاي خارجي يافته مثل گريپ فروت، انبه، ليمو، فلفل سبز، پياز و بادمجان. بهترين مناطق مستعد كشت باغي در وسط و شمال و شرق سودان و مناطق مختلف ديگر وجود دارد


در زمينه كشت ديم امكانات سرمايه گذاري به شرح زير است
توسعه طرحهاي موجود از طريق تجهيز، بازسازي و افزايش توليدات دامي و فراهم نمودن آب لازم واستفاده از پس مانده هاي زراعي بعنوان علوفه براي حيوانات
تهيه ماشين آلات كشاورزي مثل تراكتور و ساير تجهيزات و خدمات مربوط به نگهداري و لوازم يدكي
توسعه افقي از طريق اجراي طرحهاي جديد مربوط كشت محصولات سود اور مثل دانه‌هاي روغني پنبه و ذرت
فعاليت در زمينه حفظ نباتات و محصولات از ضرر و زيان آفت و تشكيل شركتهاي فعال در سمپاشي و خدمات اصلاح بذر
فعاليت در زمينه خدمات حمل ونقل و انبارداري، زيرا كه طرحهاي كشاورزي ديم دور از مراكز شهري و بازارهاي داخلي و بنادر صادراتي قرار دارد

 


اين استراتژي به افزايش منابع حيواني به سه برابر و دگرگوني شيوه پرورش دام و نيز بالابردن سطح صادرات دام و فر آوردهاي آن تا بيست برابر و مبارزه با بيماريهاي دامي و بومي و تحقق خودكفايي در زمينه واكسيناسيون و پيشرفت مطالعات دامپزشكي توجه دارد. كمااينكه به آبزيان و ساخت حوضچه هاي پرورش ماهي و رشد صنعت كنسروسازي و تهيه تجهيزات لازم اهتمام ورزيده ميشود
بازاريابي دام و گوشت قرمز در داخل و خارج
خدمات حمل و نقل دريايي، هوايي وعادي و سردخانه‌اي دام و گوشت
ساخت سردخانه براي گوشت و ساخت كشتارگاه مدرن در شهرهاي نزديك مناطق توليد مثل شهرهاي ابيض، كوستي و الفاشر
توليد لبنيات به ويژه در مناطق دشت مركزي سودان
افزايش توليد گوشت سفيد با حمايت دولت
توليد علوفه و كنجاله
صيد ماهي و بازاريابي و ايجاد شركتهاي مدرن
توليد داروهاي دامي
واردات گونه هاي دامي مرغوب و پرورش مرغ گوشتي و تخمي و جوجه يك روزه
تهيه تجهيزات نوين در صنعت مرغداري
تشكيل شركتهاي صيد ماهي باتجهيزات جديد مربوط به كنسرو ماهي و صادرات آن بصورت تازه
تجهيزات مربوط به بسته بندي انواع فرآورده‌هاي حيواني مثل گوشت قرمز و سفيد و تخم مرغ

 


سهم اين بخش در توليد داخلي در سال 1999 به ميزان 15% پس از كشاورزي و در رتبه دوم با ميانگين رشد 4/11% قرار گرفت. دولت سودان براي توسعه اين بخش و رفع موانع، سال 93-1992 را سال صنعت نامگذاري نمود

مهمترين صنايع موجود در اين بخش به قرار زير است

صنايع نساجي
سودان در صنعت نخ ريسي و نساجي داراي امتيازات فراواني است زيرا محصول پنبه فراوان داشته و مقدار قابل توجهي از آن بصورت خام صادر ميگردد
بخش صنايع نخ ريسي و نساجي از بخشهاي بسيار مستعد سرمايه گذاري در سودان به شمار مي‌رود و اين امر از طريق تجهيز طرحهاي فعلي يا برپايي طرحهايي جديد به ويژه در زمينه توليد پارچه مرغوب و انواع پارچه ديگر است


 صنايع قنــــــد
سرمايه گذاري در اين زمينه مي‌تواند شامل تجهيز كارخانه هاي موجود و ايجاد صنايع بزرگ جديد باشد. دولت سودان همچنين راه را براي مشاركت بخش خصوصي براي ساخت كارخانه هاي قند كوچك براي تأمين نيازهاي داخل هموار نموده است. همچنين امكان سرمايه‌گذاري در صنايع فرعي اين بخش از صنعت نيز فراهم است
مثل ساخت عسل صنعتي و گلوكز

دولت سودان انتشار اوراق سهام براي مشاركت در طرح نيشكر نيل سفيد را در دستور كار خود قرار داده است

 صنايع غذايي
اين بخش از صنعت شامل تعبيه و بسته بندي مواد غذايي بوده و بصورت عمده توسط بخش خصوصي اداره ميشود. توليد سالانه آن حدود نه هزار تن است از جمله كنسرو سبزيجات و ميوه جات، روغنهاي گياهي مانند روغن كنجد و فول سوداني، پنبه دانه و آفتابگردان
 امكان سرمايه‌گذاري در اين بخش در زمينه توليد دانه‌هاي روغني براي استحصال روغن و نيز ايجاد صنايع جديد غذايي و كنسرو سبزيجات و ميوه براي صدور به بازارهاي خارجي و گسترش صنايع و نيز ايجاد آسايابهاي غله و صنايع بيسكويت و موراد مشابه ديگر، وجود دارد


چرمسازي
پوست، ماده خام صنايع دباغي و چرمسازي گوناگون سوان است كه از زائده هاي آن ژلاتين و اوبر نيز به عمل مي‌آيد. هفت كارخانه دباغي اين كشور سالانه 29 ميليون فوت مربع پوست ميش و 28 ميليون فوت مربع پوست گاو را دباغي مي كند.
صنايع كفش چرمي و فرآوردهاي چرمي ديگر در اين كشور نيز وجود دارد. و با توجه به وجود منابع دامي فراوان در سودان و توليد 13 ميليون قطعه پوست در سال،‌اين كشور از امتياز زيادي برخوردار است. از اين رو فرصتهاي فراواني جهت سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در زمينه
 ساخت كارخانه هاي دباغي با تجهيزات مدرن و نيز صنايع كفش براي مصرف داخلي و صادرات و نيز ساخت كارخانه براي صنايع جانبي مثل كيف، كمربند، لباس و كليه فرآوردهاي پوستي و توسعه كارگاههاي دباغي پوست و گسترش عمليات آنها وجود داردصنايع سيمان و مصالح ساختماني
دو كارخانه در اين زمينه در سودان به كار مشغول است كه يكي در ؤلايت نهر النيل و دومي در ولايت نيل سفيد قرار دارد كه حجم توليد آن دو جمعا به 280 هزار تن بالغ ميگردد صنايع آجرسازي ماشيني و، گچ، مرمر، سراميك و گرانيت نيز در سودان موجود است كه غالبا به صورت سنتي مشغول بكار هستند با توجه به وجود مواد خام و نيري انساني فراوان و نيز بازار مصرف،‌امكان سرمايه گداري در اين زمينه به شرح زير فراهم است
توليد سيمان در شمال، غرب و شرق سودان
صنايع آهك سازي براي استفاده در صنايع قند سازي و تصفيه آب
صنايع گچ و مشتقات آن
آجر پخته و خشت
شيشه سازي
وسايل بهداشتي و سفال


صنايع شيميايي و دارويي
اين بخش شامل داروهاي انساني، دامي، رنگ، صنايع پلاستيك، تاير خودرو، كود شيميايي، سموم نباتي، گوگرد، ابزار برقي و عطر ميباشد. صنايع اين بخش بيشترتوسط بخش خصوصي داخلي يا خارجي احداث و بيشتر در ولايت خارطوم قرار دارد در اين زمينه نيز امكان سرمايه گذاري مفيد براي توليد
 مواد شيميايي مثل سود سوز آورو نمكهاي شيميايي و سموم نباتي و داروهاي دامي و گسترش توليد داروهاي انساني به ويژه آنتي بيوتيكها و داروهاي بنيادي شفا بخش و ساخت داروهاي گياهي و نيز در زمينه توليد لاستيك اتومبيل، گوگرد و رنگ وجود دارد


صنايع بسته بندي
اين صنايع در زمينه بسته بندي كاغذي، پلاستيك، شيشه‌اي، چوبي و فلزي است.
با توجه به مواد خام فراوان كشاورزي در سودان امكان مشاركت سرمايه گذاري براي توليد ظروف پلاستيك و سلوفان و ورق مخصوص بسته بندي صادرات وجود دارد


صنايع كاغذ و چوب
سرمايه گذاري در اين زمينه مي‌تواند شامل كشت درختان براي توليدچوب و ساير مواد شيميايي سلولزي و توسعه صنايع كاغذ از چوب و غيره باشد


 

 


ذخيره نفت سودان تاكنون حدود 1250 ميليون بشكه ميباشد. بررسيهاي فني نشان مي دهد كه اين مقدار در مقابل آنچه پيش بيني ميشود بسيارناچيز است. سودان اينك به مرحله خود كفايي رسيده است و نفت خود را صادر مي‌كند
مقداري گاز طبيعي نيز در مناطق شرق سودان و كرانه درياي سرخ ولايت شرق كشف شده است آبريزهاي سودان توان توليد 300 مگا وات را دارد و در حال حاضر فقط 10% آن مورد استفاده قرار ميگيرد توليد نيروي برق سودان حدود 500 مگا وات است

استراتژي ملي بخش نيـــرو در سودان
توليد نيروي كافي مبتني بر استفاده از زمينه داخلي و صدور مازاد بر نياز
تحقق هماهنگي بين بخشهاي توليدي و مصرف كننده نيرو
حفظ محيط زيست از طربق قانونمندي استفاده از منابع ويژه جنگلها و تلاش براي احياء جنگل تا آنكه حل مشكل نيرو سبب آسيب رساندن به محيط زيست نگردد
دگرگوني تكنولوژي مربوط به انرژي به ويژه نيروي جديد و قابل بازيافت متكي بر منابع داخلي
ارشاد لازم در مورد چگونگي و استفاده از انرژي
آموزش نيروي انساني در مورد نيرو

ميزان انرژي مورد نياز سودان در پايان دوره استراتژي منتهي به سال 2003 به شرح زير است:

انرژي به صورت خام.............................. 9 ميليون تن
نفــت .............................................4 ميليون تن
برق ...............................................4 ميليون تن

براي تحقق اين امر، استراتژي ملي بر توسعه عمليات مربوط به اكتشافات نفت و گاز طبيعي و ازديادتوليد برق به ده برابر ( از 500 مگا وات به 5000 مگا وات) و دگرگوني منابع جديد انرژي قابل بازيافت تاكيد مي كند

زمينه هاي سرمايه‌گذاري به شرح زير است
توسعه عمليات كشف و استخراج و تجهيز معادن موجود با استفاده از تكنولوژي نوين
استفاده از مواد خام معادن در صنايع داخلي
افزايش توليد كروم به ميزان ســـه برابر،و ميكا به ميزان پنج برابر، گچ ده برابرو افزايش توليد طلا و تجهيز معادن طلاي فعلي و گشايش معادن جديد طلا
تحقق اين خواسته‌ها از فزصتهاي فراواني براي سرمايه گذاري در زمينه اكتشاف و صادرات مازاد بر نياز و ارائه خدمات در زمينه مساعدت و تجهيز طرحهاي در حال اجرا بوجود مي‌آورد. كمااينكه امكان اقدام در زمينه اكتشاف نفت و گاز و توزيع و صدور و ارائه خدمات فني وجود دارد

 


اين بخش زمينه اساسي براي دگرگوني ساير بخشها را فراهم مي‌كند. اين بخش در سال 1999 به ميزان 2/6% در توليد داخلي سهم ايفا كرده است. اين بخش شامل موارد زير است


حمل و نقل و ارتباطات
راه‌آهن مهمترين وسيله حمل و نقل در سودان است. طول خطوط اصلي آن 7484 كيلومتر و خطوط فرعي آن 729 كيلومتر است و تماما در مالكيت دولت است حمل ونقل بياباني سودان ديگر وسيله مهم است كه مالكيت عمده آن را بخش خصوصي بر عهده دارد. طول راههاي آسفالته سودان حدود سه هزار كيلومتر بعلاوه دهها هزار كيلومترراه غير آسفالته در سرتاسر سودان وجود دارد. حمل و نقل دريايي و رودخانه اي نيز بسيار مهم است. خطوط دريايي سودان كه در اختيار بخش عمومي است داراي ده كشتي است كه در خطوط درياي شمال اروپا و انگلستان و بعضي كشورهاي حوزه درياي مديترانه به كار مشغول است. سفرهاي خود را از دو بندر پورتسودان و عثمان دقنه در ولايت شرقي آغاز مي‌كنند. خطوط هوايي سودان كه از جمله قديمترين در نوع خود در آفريقا ميباشد، همراه با شركتهاي هواپيمايي جهاني و بخش خصوصي در كار حمل و نقل هوايي داخليو خارجي مشغول است. در سودان سه فرودگاه بين المللي در خارطوم، پورتسودانو دنقلا وجود دارد. بعلاوه تعدادي فرودگاه محلي در ولايات مختلف است كه عمليات مربوط به تجهيز آنها براي پاسخگويي به گسترش حمل و نقل هوايي كشور ادامه دارد
خطوط حمل و نقل رودخانه اي در سودان به طول 1958 كيلومتر است و ارزاني هزينهاز امتيازات آن محسوب ميشود كه خدمات خود را در مناطق پر جمعيت بين سواحل رودخانه‌ها و بنادر مهم سودان مثل كوستي وحلفا القديم ارائه مي‌دهد


زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل به شرح زير است

الف) تشكيل شركتهاي حمل و نقل صادرات محصولت كشاورزي و دامي به ويژه حمل و نقل تخصصي براي جابجايي دام و مايعات سردخانه‌اي
ب) ايجاد كارگاههاي نگهداري و تهيه وسايل يدكي
تشكيل شركتهاي حمل و نقل مسافر بين شهرها و مناطق داخلي آنها به ويژه خارطوم
شركت در حمل و نقل رودخانه اي
ج ) مشاركت در حمل و نقل هوايي مسافران و كالا

 نگهداري - انبارداري
اين بخش به عنوان مكمل اقتصادي و به ويژه در زمينه توليد خصوصا توليد كشاورزي اهميت ويژه اي دارد عليرغم وجود انبارهاي مختلف جهت نگهداري خشك و سردخانه اي در سودان، تعداد آنها كافي نبوده و پاسخگوي نيازهاي اين بخش نميباشد. اين موضوع ناشي از افزايش كمي توليدات كشاورزي است. كمبود فضاي انباري در سال 1992 به 000و530 تــن بالغ گرديد و تا سال 2003 از 500و937و7 تن فراتر خواهد رفت. اين كمبود و ضرورت رفع آن فرصتي بسيار مناسب براي سرمايه‌گذاري در زمينه
نگهداري و انتقال كالا با استفاده از سيستم سردخانه‌اي و نيز تجهيز اماكن موجود و افزايش ظرفيت ان بدست مي‌دهد ( افزايش ظرفيت سيلوي پورتسودان به 000و100 تـن


مسكن و شهرسازي
بخش مسكن و ساختمان سازي در زمينه خانه سازي و بناي بيمارستان و مؤسسات آموزشي و احداث راهها و فرودگاهها و غيره سهيم است. اين بخش با توجه به شتاب موجود در زمينه پيشرفت عمراني و روند رو به رشد سرمايه‌گذاري در كشور با چالش فراواني روبروست
اينك زمينه‌هاي وسيعي جهت سرمايه گذاري در اين بخش براي شركت در پروژه هاي خانه سازي، ساخت بيمارستان، مؤسسات آموزشي، راهسازي و پلسازي و احداث فرودگاه و غيره وجود دارد ارتباطات
بخش ارتباطات ، سودان را از لحاظ داخلي و خارجي و از طريق پست، تلگراف و تلفن داخلي و خارجي و بيسيم و پست فوري مرتبط مي سازد ايستگاه ماهواره اي در خارطوم وجود دارد كه سودان را به خارج ربط مي‌دهد. زمينه هاي گسترده سرمايه گذاري در اين بخش وجود دارد چرا كه فاصله ميان عرضه و تقاضا بسيار گسترده است. استراتژي ملي سودان در نظر دارد اين كشور را به مركز ارتباطات منطقه‌اي و بين المللي تبديل نموده و تمام شهرها و بخشهاي اصلي سودان را زير پوشش خدمات پست، تلگراف و تلفن قرار دهد. برنامه مورد نظر دولت فرصتهاي فراواني را براي تحقق اين اهداف در اختيار سرمايه گذاران فراوان قرار خواهد داد

 خدمات بهداشتي و آموزشي
دولت خدمات بهداشتي و آموزشي را از طريق بيمارستانهاي زير پوشش وزارت بهداشت فراهم مي كند و خدمات آموزشي را نيز اساسا از طريق مؤسسات آموزش دولتي ارائه مي كند
پاسخگويي به تقاضاي گسترده براي بهره مندي از خدمات بهداشتي و آموزشي از توان دولت به تنهايي خارج بوده لذا فرصت مناسب را براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصيفراهم آورده كه در زمينه هاي زير قابل انجام است
 ايجاد بيمارستان تخصصي خصوصي
فراهم كردن تجهيزات نوين پزشكي
ايجاد مركز تشخيص طبي
 ايجاد مؤسسات آموزش تخصصي مثل علوم تكنولوژي و مطالعات حرفه اي و آموزش علوم مهندسي،پزشكي،6شاورزي،دامپزشكي ، اقتصادي،حسابداري،علوم و علوم تخصصي ديگر


 جهانگردي
سودان داراي امكانات گردشگري فراوان است كه مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است. ميراث فرهنگي كهنسال و گوناگوني منابع فرهنگي، نژادي، آب و هوايي، منابع حيوانات وحشي گسترده و مناطق مناسب گردشگري در سرتاسر كشور مثل پارك جنگلي الدندر از جمله امتيازات اين كشور در اين بخش ميباشد مناطق گردشگري ديگري در روستاي عروســـن درياي سرخ و شهر قديمي سواكن و منطقه اركويت در ولايت درياي سرخ وجود دارد در ولايات جنوبي سودان طبيعت بكر و چشم اندازهاي زيبا و روستاهاي سياحتي وجودداشت. ولايات شمال سودان داراي آثار باستاني در امتداد رود نيل از دنقلا تا منطقه‌ وادي حلفا القديمه تا ولايت نهر النيل در منطقه البحراويه در نزديكي شهر شندي منطقه جبل مره نيز در ولايت دارفور قرار دارد ولايت خارطوم نيز داراي مناطق سياحتي است كه مهمترين آنها اتصال نيل سفيد و آبي است زمينه هاي سرمايه‌گذاري فراواني براي سرمايه گذاران و علاقمندان به اين بخش وجود دارد كه مي توانند در قالب سرمايه‌هاي ملي و عربي و خارجي در موارد زير فعاليت كنند
تشكيل اردوگاههاي و روستايي و سياحتي
ساخت مراكز صيد و آب نوردي در كرانه درياي سرخ
بهره برداري سياحتي از رود نيل
خدمات بين راهي مناطق سياحتي مثل كافه تريا