موقعيت جغرافيايي
آب و هـــوا
جمعيت
شهرهاي مهم
ديــــن
زبان
واحد پول
زمان
ساعات كار

 


تاریخ تجربه دموکراسی سودان وپیشرفتهای خود در سال 2010

تجربه پارلمان سودان با تشکیل مجلس حاکم مطلق سال 1910 جهت بررسی ومجوز بودن قوانین ولوایح ودستوراتی که صادر شده از طرف حاکم مطلق بریتانیایی شروع شده بود.سپس مجلس مشورتی شمال سودان بین سالهای 1943-1948 توسط حاکم مطلق السر جون تاسیس وبعلت قتل وی در قاهره سال 1931 السر لی ستاک جانشین وی شد تشکیل شده بود.تشکیل این مجلس با عضویت 30 نفر از رهبران عشایر وروحانیون که همه آنها از شمال سودان به ریاست حاکم مطلق بودند.اولین مؤسسه تشریعی در کشور نام گذاری شد به نام انجمن تشریعی در سال 1948 تاسیس گردیده بود وتعداد اعضاء آن 79 عضو بود به ریاست محمد صالح الشنقیطی وریاست خودرا تا برپا شدن انتخابات پارلمان اول در سال 1953 ادامه داد وتوسط انجمن مذکور به کشور سودان دستور خودمختاری داده بود.

انتخابات پارلمان اولی سال 1953

تعداد دوایر انتخاباتی 97 دایره رقابتی رسیده بود با 127 کاندید همه آنها به عنوان نماینده شش گروه حزب بودن .ضمناَ 22 کاندید با 5 دایره به نام فارغ التحصیل شده وارد رقابت شدن ونتیجه آن به شرح زیر می باشد:

حزب

تعداد صندلیها

حزب ملی متحد

53

حزب ملت

22

حزب مستقلین

7

حزب جنوب

7

حزب ملی متحد در دوایر فارغ التحصیل شدن سه صندلی ومستقلین یک صندلی وجنبش مبارز ضد استعمارگر ( گروه ) کمونیستی ودموکراسی به دست آوردن .

آن پارلمان به عنوان موفق ترین پارلمانهای در تاریخ کشور سودان بود وفعلاَ پایه های اساسی نظام که قدرت مسالمت آمیز برپا کند به کاربرد واعلان استقلال دسامبر 1955 تاجگذاری کرد.

 

انتخابات پارلمان دوم سال 1958

دوایر به 173 دایره رسیده بود ونتایج آن به شرح زیر می باشد:

حزب

تعداد صندلیها

حزب الأمه

63

حزب ملی متحد

44

حزب احرار

40

حزب ملت

 

 

انتخابات پارلمان سوم 1995

انقلاب اکتبر / تشرین اول سال 1964 ضد قدرت نظامی با رهبریت ژنرال ابراهیم عبود شعله ور شد وتجربه ودموکراسی دوم وتجربه انتخابی سوم همزمان با آن انقلاب شروع کرده بود تعداد دوایر 233 دایره بود و12 حزب سیاسی در آن انتخابات شرکت کرده بودن ونتیجه آن انتخابات به شرح زیر بود.

حزب

تعداد صندلیها

حزب ملیت

92

حزب ملی متحد

73

حزب مستقلین

18

حزب مؤتمر البجه

15

حزب کمونیستی

11

حزب سانو جنوبی

10

حزب جبال النوبه

10

جبهه میثاق ( اخوان المسلمین )

5

 

انتخابات پارلمان چهارم سال 1968

تغییرات پیش از اجرا انتخابات در نقشه سیاسی مشاهده کرد حزب ملی متحد با حزب ملیت دموکراسی در یک حزب ادغام شده بود .به نام  حزب متحد دموکراسی نامگذاری شد.آن انتخابات در 218 دایره انتخاباتی اجرا شده بود وسه میلیون رای دهنده شرکت کرده اند ونتیجه آن به شرح زیر بود.

حزب

تعداد صندلیها

حزب متحد دموکراسی

101

حزب ملت با دو جناح

72

حزب مستقلین

10

احزاب جنوبی

25

جبهه میثاق اسلامی

3

حزب کمونیست

2

 

اوضاع انتخابات ونتایج آنکه ببار آمده  وبحران اقتصادی کشور وکشمکشهای سیاسی مقدمه کودتا نظامی در 25 مایو سال 1969 با رهبریت محمد جعفر نمیری بود

انتخابات پارلمان پنجم سال 1986

آن انتخابات بعداز  یک سال از جنبش که قدرت نظامی در آوریل سال 1985 سرنگون کرد . تعداد دوایر 301 دایره بود. 28  دایره آن را به فارغ التحصیلان اختصاص داده بود و 29 حزب در آن شرکت کرده بوده اند وتعداد رأی دهندگان به چهارمیلیون رسید. ونتایج انتخابات در شرح زیر می باشد:

حزب

تعداد صندلیها

حزب الأمه

100

حزب دموکراسی

63

جبهه اسلامی ملیتی

51

حزب ملیت سودانی

8

حزب سابکو

7

گروه سیاسی جنوب سودان

7

مستقلین

6

حزب کمونیست سودانی

3

حزب ملت فدرالی

1

کنفرانس سودانی آفریقایی

1

کنفرانس البجا

1

بقیه احزاب بدون نتیجه به بار درآمد آنها بشرح زیر می باشد:

1-    حزب بعث عربی اشتراکی

2-    حزب ملی متحد

3-    حزب ملت تقدمی

4-    حزب ملیت انصار امام

5-    ائتلاف نیروهای دهات

رویدادهای تجربه دموکراسی انتخابات کشور سودان سال 2010

توافقنامه شامل صلح آمیز در 9 ینایر سال 2005 به امضاء رسید وپایان دادن جنگ داخلی پیش از دودهه میان شمال وجنوب سودان ادامه داشت انتخابات را برگزار گردد توصیه داد.وتصمیم گرفته بود که آن انتخابات در یولیو گذشته برگزار گردد لکن آن را تا فبرایر ویا 11 آوریل 2010 موکول شد.اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش می رود این انتخابات اولین انتخابات بطور کامل همه احزاب در آن مشارکت دادن از 24 سال در کشور سودان مشاهده کرد.آخرین انتخابات متعدد احزاب در اغسطس 1986 برگزار بود حزب الامه با ریاست صادق المهدی پیروز بود .قراردادن دستور انتقالی سال 2005 وقانون انتخابات ملیت سال 2008 که اولین قدم برای برپا کردن ریاست جمهوری ونظام قدرت دموکراسی غیر مرکزی در کشور سودان بود.قدرت از چهار سطح درجه بندی می شود .وآنها دارای سه قدرت متقابل هستند : اجرایی ؛ تشریعی ؛ قضایی.

رئیس جمهور قدرت اجرایی اداره میکند وبا اکثریت آراء منتخب شده از رأی دهندگان ( 50+1 ) در سراسر کشور به دست آورد.

کمیساریا ملیت انتخابات :

کمیساریا ملیت انتخابات طبق قانون انتخابات باید مستقل وبی طرف وشفاف در امور ساماندهی واداری ودارایی انتخابات را انجام دهد. شروط تاخیر یا موکول شدن انتخابات یا همه پرسی واقدامات لازم الاجراء می کند جهت جدول بندی وقدرت برای تکوین دوایر انتخاباتی ومخالفان قانونی وجرایم انتخابات وشرایط کاندید شدن جهت کاندیدها واحزاب سیاسی واصول اساسی جمله انتخاباتی ومضامین مالی آنها وشماره گیری آراء واعلان نتایج انتخابات احاله شده به کمیساریا ملیت انتخابات توسط رئیس جمهور یا مجلس ملی کشور سودان انجام دهد.

واقعیتها وآمار

آمار تعداد افراد واجد الشرایط درانتخابات سودان 2010 مشارکت کننده ( 154/778/15 ملیون ) رای دهنده از مجموع کلی به 242/676/19 ملیون نفر می رسد که در صنادیق رأی افراد را می دهند . ضمناَ تعداد آراء دهنده خارج کشور سودان به 246/10 نفر می رساند . وبعد از رأی گیری ازتاریخ 11 تا 13 ابریل ( نیسان ) کمیسیون انتخابات در تاریخ 18 ابریل نتایج انتخابات را اعلام می نماید .ودر صورتیکه یکی از کاندیدها ریاست جمهور رأی 50% به اضافه یک رأی نرسد به مرحله بعد وگذار می شود شمارگیری آراء با نظارت نمایندگان احزاب وکاندیدها ونظارت گران محلی وبین المللی انجام دهند.

کاندیدها ی ریاست جمهوری

12 کاندید ریاست جمهوری مورد اعتماد در نتخابات مشارکت می کندد 4 از کاندیدها احزاب مخالف وجنبش مردمی از مشارکت کناره گیری کردند عبارتنداز : صادق المهدی کاندید حزب ملیتی ویاسر عرفان کاندید جنبش مردمی ومحمد ابراهیم کاندید حزب کمونیستی ومبارک فاضل کاندید امه الاصلاح وتجدید

کاندیدها ریاست جنوب

کاندیدها پست ریاست جنوب مورد قبول قرار گرفتند عبارتند از سلفاکیر میاردیت تیک اتیم از جنبش مردمی آزادی سودان ؛ لام اکول اجاوین از جنبش مردمی آزادی سودان تغییر دموکراسی – وزیر امور خارجه سودان سابق بودند .

کاندیدها پست اجرایی وتشریعی

تعداد کاندیدها برای پستها اجرایی وتشریعی به 35/14 نفر می رسند و685 از آنها حذف وکناره گیری بودند.

امنیت انتخابات

بیشتر از صد نفر از نیروی انتظامی امنیت انتخابات را تامین می کنند که وزارت کشور سودان فعالیت بی طرف را در این امر مهم انتخابی به عهده دارد .که شامل کاندیدها ورای دهندگان ودوایر ومراکز انتخاباتی می باشند.

ارقام معنی دار

کاغذهای رای گیری در صنادیق رای به 170ملیون کاغذ رای رسید که در کشورهای انگلیس وجنوب آفریقا وکشور سودان به چاپ رسیده است تعداد صنادیق رای به 120 هزار صندوق رسید که در کشورهای چین ودانمارک ساخته شده وبه فرودگاه خارطوم تحویل داده شده وبه مراکز رای گیری پخش شده .ضمناَ تعداد کارمندان جهت شمارش آراء واعلام نتایج انتخابات به 100 هزار نفر رسیده است که این تعداد افراد دورهای آموزشی دیده اند وطبق شرایط بی طرف وقانون انتخابات عمل به انجام می رساند.موقعيت جغرافيايي

جمهوري سودان در شمال شرقي آفريقا بين دو خط عرض 4 و 23 شمالي و دو خط طولي 22 و 38 شرقي قرار دارد. از نظر مساحت بزرگترين كشور عربي و آفريقايي و با 9 كشور مصر و ليبي (شمال)، چاد و آفريقا مركزي (غرب) كنگو، اوگاندا و كنيا (جنوب) و اتيوپي و اريتره ( در شرق) همسايه است و درياي سرخ آن را از كشور عربستان سعودي جدا ميكند. مساحت آن 5/2 ميليون كيلومتر مربع معادل يك ميليون مايل مربع و يكي از ده كشور بزرگ جهان است . مساحت آن 3/8% مساحت آفريقا است


زمينهاي سودان دشت گسترده‌اي است و كوهها و بلنديهاي آن در جنوب و دورترين نقطه غربي آن قرار دارد. كوههاي نوبه در مركز و كوههاي درياي سرخ در شرق واقع است. سودان در منطقه مداري آفريقا است و آب و هواي آن در جنوب استوايي و در مركز سافنا و در شمال قاره‌اي است.
منطقه درياي سرخ شرقي داراي بارانهاي زمستاني است و از مارس تا ژوئن درجه حرارت بالاست و در روز به 42و در شب 27 درجه سانتيگراد است. با ريزش باران درجه حرارت كاهش مي يابد و از ماه جولاي تا اكتبر ادامه مي‌يابد. از نوامبر تا فوريه هوا گرم و معتدل شده و درجه حرارت در روز به 30 درجه و در شب 16 و يا پائينتر ميشود.
پوشاك پنبه اي مناسبترين پوشاك آب و هوايي سودان است.
 
جمعيت سودان به 401و468و32 نفر بالغ ميشود. رشد سالانه جمعيت 8/3% است. 80% نيروي كار اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف كشاورزي كار مي‌كنند. اهالي سودان از قبايل گوناگون بعضا عربي تبار و برخي آفريقايي يا اهالي نوبه و يا ترك تشكيل يافته‌اند كه به سودان مهاجرت كرده‌اند. ميراث اجتماعي موجود ضمن داشتن گوناگوني، نشانگر آميزش گروهي از تمدنهاست.
 
پايتخت قومي و فدرال سودان خارطوم است كه از سه بخش خارطوم، خارطوم بحري و ام درمان تشكيل شده است و محل تمركز وزارتخانه و موسسات دولت فدرال و سازمانهاي مربوط به ولايت خارطوم است.
اين شهر در محل اتصال نيل آبي و سفيد قرار دارد و جمعيت آن حدود پنج ميليون نفر و مانند بسياري از پايتختهاي كشورهاي در حال توسعه همواره در معرض كوچ شهروندان قرار دارد چرا كه جمعيت آن در سال 1974 از يك ميليون نفر تجاوز نميكرد. پورتسودان واقع در ولايت شرقي و بندر مهم وادمدني مركز ولايت جزيره، ابيض مركز ولايت كردفان، فاشر مركز ولايت شمال جوبا مركز بحر النيل، واو و ملكال، الدامر، كسلا و نيز شهرهاي عطبره و دنقلا و قضارف از شهرهاي مهم اين كشور است
 
دين اكثريت سودان اسلام است و اقليت مسيحي و بت پرست در ايالات سه گانه جنوب وجود دارند


زبان رسمي كشور عربي است و زبان انگليسي نيز در كنار زبان عربي در بعضي از ادارات دولتي بويژه در ولايات جنوبي بكار ميرود.
 
واحد پول دينار سوداني است كه از ده قروش تشكيل شده و اسكناسهاي 25-50 و 100 دينار وجود دارد. بهاي ارز خارجي تابع عرضه و تقاضاست
 
تابع زمان گرينويچ + سه ساعت است.
 
الف) ساعات كار ادارات دولتي و بانكها از 07:30 بامداد الي 14:30 بعد ازظهراز شنبه الي پنجشنبه ميباشد روز جمعه تعطيل رسمي است در ولايات سه‌گانه جنوبي روز يكشنبه تعطيل رسمي است و ساعات كار اداري روز جمعه براي مسلمانان تا 11:00 صبح ميباشد بانكها نيز بين ساعات 08:00 الي 12:30 ظهر در خدمت مردم هستند

ب) ساعات كار شركتها از 08:00 صبح الي 14:00 است بعضي شركتها در بعدازظهر از 17:00 الي 19:00 انجام وظيفه مي‌كنند

ج) دفاتر پستي از 08:00 صبح الي 12:00 ظهر و كار داخلي تا ساعت 13:00و روزهاي يكشنبه و سه شنبه از ساعت 08:00 صبح الي 13:00 مشغول هستند

د) تلكس مركزي از 08:00 صبح الي 19:30 بعداز ظهر و فاكس مركزي از 08:00 صبح الي 17:00 بعدازظهرمشغول بكار هستند

هــ) تلگراف مركزي كه بصورت شانه‌روزي در طول هفته در خدمت شهروندان هستند

ي) فروشگاهها از ساعت 08:00 صبح تا 15:00 مشغول بكار بوده و برخي نيز از  ساعت 17:00 تا 19:00 سرويس دهي دارند